keskiviikko 22. tammikuuta 2014

Tervetuloa kouluun!


Tammikuu on jännittävää aikaa niissä perheissä, joissa on esikoululainen. Koulun alkuun on vielä lapsen ajanlaskussa pitkä aika, mutta silti käydään jo koulutulokasinfoissa ja ilmoittautumassa kouluun. Vanhempiakin voi jännittää, kun ajattelee, että tuon pienen eskarin pitäisi pian olla valmis koulun penkille. Lapsessa tapahtuu  kuitenkin eskarikeväänä huimaa kehitystä! Osa kehityksestä on lapsen biologista kasvua ja osa henkistä valmistautumista koululaiseksi. Niinpä suurin osa lapsista on elokuussa juuri valmiita kouluun ja erittäin valmiita muutokseen, jonka se mukanaan tuo.


Eikä leikki ja iloinen toiminta suinkaan pääty koulun alkuun! Herttoniemenrannan ala-asteella alkuopetus on täynnä leikkiä ja laulua ja sosiaalista toimintaa. Oppiminen tapahtuu yhdessä toimien ja mm. pajatoiminnan tai pistetyöskentelyn muodossa. Näissä voidaan harjoitella vaikka matematiikkaa kauppaleikin muodossa tai geometriaa yhdessä tangrameja rakennellen.
 
 
 
Sosiaalisten taitojen opettelu on alkuopetuksessa vähintään yhtä tärkeää, kuin ns. akateemisten taitojenkin opettelu. Oppilaat harjoittelevat toistensa kohtelua, omien tunteiden ilmaisua ja hallintaa sekä yhdessä toimimista. Myös erimielisyyksien selvittely kuuluu asiaan ja on tärkeä elämäntaito. Koulussa on käytössä Herttoniemenrannan toisten kohtaamisen ja kohtelun malli ja siihen liittyen Kiva- toiminta (KiVa= kiusaamisen vastainen toimintamalli).
 
 
 
Tervetuloa siis Herttoniemenrannan ala-asteelle uudet koulutulokkaat!
 
Kirsi Myllymäki
rehtori