maanantai 24. lokakuuta 2016

Kodin ja koulun yhteistyö

Lapsen kaikkein tärkein paikka on koti. Koti merkitsee kaikkein eniten ja sen antama suoja ja hyväksyntä on suurin voimavara tulevaisuuteen. Me kouluna tulemme kuitenkin mukaan toisena tärkeänä paikkana ja vaikuttajana. Siksi meidän kahden lapselle merkityksellisen tahon yhteistyö on niin tärkeää! 
 Uudessa opetussuunnitelmassa sanotaan mm. näin: 
”Kodin ja koulun yhteistyötä toteutetaan sekä yksilö- että yhteisötasolla. Yhteistyö ilmenee oppilaskohtaisina ja yhteisinä tapaamisina ja tapahtumina. Yhteiset tapahtumat suunnitellaan sellaisiksi, että ne tukevat huoltajien verkostoitumista.  
Käytännössä opettajat tapaavat perheitä liittyen oppilaan oppimiseen ja koulunkäyntiin. Lisäksi opettaja tapaa jokaisen huoltajan vähintään kerran vuodessa väliarviointikeskustelun yhteydessä. Uuden ryhmän kohdalla opettaja usein tapaa kaikki perheet. Mikäli perheillä on erityistä keskusteltavaa, on tärkeää olla aktiivinen ja varata opettajalta aika keskusteluun.  
Nämä yksittäistä oppilasta koskevat tapaamiset ovat tärkeä tuki niin oppilaan koulunkäynnille kuin opettajan ja vanhempien väliselle luottamukselliselle suhteellekin. Kun koti ja koulu työskentelevät samaan suuntaan, onnistumme aina! Joskus oppimisessa tai käyttäytymisessä voi olla vaikeita kohtia ja niihin tarvitaan avuksi aikaa ja kasvamista yhteisen linjan lisäksi. Mutta ennen pitkää yhteistyöllä ja keskinäisellä kunnioituksella saadaan tuloksia. Sen sijaan pienikin ongelma voi kasvaa valtavaksi oppimista ja kouluun kiinnittymistä haittaavaksi asiaksi, jos kodin ja koulun yhteistyö ei toimi tai perustu hyvään yhteistyöhön.  
Meidän aikuisten on myös hyvä muistaa, että oppilaat katsovat mallia siitä, miten me hoidamme ongelmat, miten me puhumme ja miten me kohtaamme. 
Koulun juhlat, vanhempainillat, luokkien omat illanvietot ja esim. kodin ja koulun päivä ja lauantaikoulupäivä ovat tärkeä osa yhteistyötä.  Näissä tilanteissa koulun väki tapaa vanhempia ja vanhemmat tapaavat toisiaan ja lapset näkevät, kuinka aikuiset toimivat yhdessä. Näissä yhteisissä tilanteissa syntyy ajatuksia siitä, miten asioita voidaan tehdä entistä paremmin. Näissä yhteisissä tilanteissa myös koulun ovet ovat auki ja vanhemmat pääsevät mukaan katsomaan, mitä koulussa nykyisin tehdään. 
Näiden lisäksi kodin ja koulun yhteistyötä tehdään johtokunnassa, vanhempainyhdistyksessä ja luokkien vastuuvanhempien kanssa. 
Johtokunta on yleensä yhden valtuustokauden, mutta tällä kertaa tämä johtokunta jatkaa poikkeuksellisesti ensi syksyyn saakka. Kannustan kuitenkin juttelemaan johtokunnan jäsenten kanssa ja virittäytymään seuraavaan syksyyn, jolloin uusi johtokunta valitaan! Johtokunnassa ei tarvita mitään erityisominaisuuksia, vaan hyvät vuorovaikutustaidot ja kiinnostus kouluun riittävät. Johtokunnassa on hyvä aitiopaikka koulun toimintaan vaikuttamiseen ja yhteistyöhön. 
Vanhempainyhdistys on nimensä mukaan vanhempien yhdistys, jossa vanhemmat voivat tehdä yhteistyötä toistensa kanssa koulun työtä täydentäen. Vanhempainyhdistys määrittelee itse toimintaansa ja on hyvin vapaa toteuttamaan erilaisia tapahtumia ja oppilaille iloa tuottavia tempauksia. Koulu on vanhempainyhdistyksen yhteistyökumppani, joka tarjoaa tiloja tapaamisille ja kuuntelee tarkkaan vanhempainyhdistyksen ehdotuksia ja ajatuksia. Koulun johtoryhmän jäsen Heli Pihlajoki toimii vanhempainyhdistyksen linkkinä kouluun. Rehtoria voi myös kutsua silloin tällöin kokouksiin ja rehtori tapaa vanhempainyhdistyksen jäseniä ainakin kerran syksyssä koululounaan merkeissä.  
Luokkien vastuuvanhemmat on valittu syksyn aikana luokissa, ja iloksemme melkein joka luokalta löytyi vapaaehtoinen vastuuvanhempi! Luokkien vastuuvanhemmilla on linkki luokan muihin vanhempiin ja rehtorilla on linkki vastuuvanhempiin. Ajatuksena on, että tätä kautta saamme arvokasta tietoa puolin ja toisin. Rehtorina kysyin vastuuvanhemmilta esim. mielipiteitä uusiin järjestyssääntöihin ja sain nopeasti kattavan mielipiteen eri- ikäisten oppilaiden vanhemmilta. Ajattelen myös, että vastuuvanhemmat voivat tuoda kuulumisia alueelta tai joistakin ilmiöistä, jotka esim. oman lapsen ikäryhmässä ovat pinnalla. Katsotaan, mitä yhteistyö tuo tullessaan! 
Lisäksi on tietenkin päivittäisen viestinnän ja tiedottamisen kanava Wilma. Lisäksi tämä koulun blogi ja koulun Instagram- tili, josta voi kuvien kautta seurata koulun arjen ja juhlan toimintaa. Koululla ei ole omaa Twitter- tiliä, mutta voitte seurata ajatuksiani kasvatuksellisten asioiden tiimoilta myös twitterissä @KirsiMyllymaki. 
Näillä erilaisilla yhteistyön muodoilla teemme yhdessä kanssanne maailman parasta ihan tavallista helsinkiläistä peruskoulua! 
Mukavaa syksyä, ja tavataanhan koulussa OPS- kahveilla, joissa on teemana Arviointi keskiviikkona 9.11.2016 kello 17.00! 

Kirsi Myllymäki, 
rehtori 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti